Špaletová okna Praha

Specifika pro Prahu 1:

Špaletová okna mají venkovní rám s křídly otevíranými ven a vnitřní rám s křídly otevíravými dovnitř. Špaleta mezi rámy je zděná. Většinou se vyskytují zdobné profilace křídel. U špaletových oken se v Praze 1 nepoužívají ozdoby z venku jako jsou ozdobné římsy, klapačky, hlavice. Preferují se hladké poutce a klapačky se zaoblenou hranou popř. mírnou profilací. Kování u špaletových oken se v Praze používá atypické. Skla jsou jednoduchá tažená. Specifické je lomení skel a skla válcovaná.  Zejména u starších objetků se setkáváme s barevnými vitrážemi. V Praze 1 se také můžeme náhodně setkat i s tzv. vídeňskými okny.

Kování na křídlech se vyskytuje nejčastěji v provedení: zasekávací rohovníky se závěsnými závěsy. Okna bývají dvoukřídlá otevíravá, křídla jsou rozdělena příčky. Každá budova má kliky dodávané na zakázku. Jelikož Stará Praha se stavěla postupně, kování není jednotné.

 

Nejčastější lokality výměny špaletových oken v Praze:

 • Vinohrady
 • Žižkov
 • Smíchov
 • Karlín
 • Holešovice
 • Vršovice
 • Bubeneč
 • Dejvice

 

 

Specifikace pro tyto pražské části:

Provedení kastlových oken venkovní i vnitřní křídla otevíraná dovnitř. Špaleta kolem okna je dřevěná (tzv. kastl). Profilace křídel jsou podobné jelikož jednotlivé čtvrtě vyrůstali ve stejném období. Prvky se zde opakují, ulice bývají často dílem jednoho architekta. Z venkovní strany jsou okna zdobná s zdobnými prvky - hlavicemi, paticemi, zdobnými římsy. Kování a kliky jsou vždy podobné. Jako alternativu dnes používáme typ klik Alt Wien. Kování je výráběno jako odlitek. V některých částech se dokonce objevují dvoubarevné okna. Nejčastěji se používá typ dvoukřídlého okna s výklopným nadsvětlíkem. Na Praze 1 se výklopná okna nepoužívali. Začínají se zde objevovat různé mechanizmy na vyklápění nadsvětlíků užívaných od podlahy - tzv. pákové mechanizmy. Skla již bývají plavená díky čemuž se zamezuje lomení skel.

V těchto částech je hodně používaný prvek nadokenní kastlík na rolety.

 

 Specifické provedení kastlových oken v Praze:

 • Kastl propojující venkovní rám s vnitřním tvořen z fošny. Proto někdy nazývána jako okna fošnová.
 • Na spodním vlysu venkovního rámu nákližek z důvodu zatékání vody.
 • Používají se kastlíky na roletu nad oknem.
 • Okno usazeno, teprve poté zazděno.
 • Kování obdobné vždy v jednotlivých částech Prahy.
 • Dřevěné okapničky se kryjí a klapačka opřená o okapničku z vrchu

 

Své specifické provedení mají i okna v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě a Plzni.

 

 Realizace kastlových a špaletových oken v Praze:

« 1 2 3 »

podpora vyroba tel

Vítáme Vás na webu CASTLE OKNA

 • Věrné zachování historického vzhledu oken
 • Splnění všech nároků památkového úřadu
 • Splnění kritérií kladených na moderní okna