Komplexní služby

Výměna nejen špaletových a kastlových oken – jak se na ni dobře připravit

Vlastníci domů, například SVJ, bytová družstva nebo přímý majitelé, musí naplánovat výměnu špaletových nebo kastlových oken tak, aby proběhla v souladu s vyhláškami a byla odsouhlasena Národním památkovým ústavem nebo Odborem památkové péče. 

Výměnu oken jednoznačně doporučujeme realizovat v režii kvalitní odborné firmy. A odborníci také ručí za bezproblémovou instalaci, garantují kvalitu a co je také důležité, mají techniku a zkušenosti pro práci ve výškách.

My v Castleokna vám rádi pomůžeme a provedeme vás celým procesem přípravy na výměnu oken, včetně vypracování projektové dokumentace a vyřízení jednání s Národním památkovým ústavem a Odbory památkové péče. Usnadníme vám také jednání s Magistrátem hlavního města Prahy i vyřízení případného grantu od města.

Dřevěná okna dodáváme už 25 let a naší specializací jsou výměny v historických objektech.

Výměna oken v památkové zóně

Vypracování projektové dokumentace pro výměnu oken v památkové zóně nebo rezervaci

Druhým krokem po rozhodnutí vyměnit nevyhovující okna je výběr vhodného realizátora a příprava projektové dokumentace.
Doporučujeme zvolit firmu, která se na takové práce specializuje a je zárukou kvalitní a bezproblémové výměny oken v domech, které podléhají zvýšené památkové ochraně.
Zajistit přesnou podobu původních oken tam, kde je to vyžadováno, dokáže výroba dřevěných oken.
Projektovou dokumentaci vám může připravit i firma, která okna následně vyrobí a instaluje.
Projektant dodá zakreslení stávajícího stavu a návrhu nového stavu, technickou dokumentaci popisu výplní otvorů, návrh kování, průzkum a návrh barevnosti, odborný posudek stavu stávajících oken. Jako výrobce také doloží certifikáty a prohlášení o shodě.


Stanovisko odboru památkové péče k výměně oken

Po obdržení projektové dokumentace je potřeba vyžádat si stanovisko Odboru památkové péče.
Kvalitně zpracovaná projektová dokumentace může samozřejmě celý proces uspíšit.
Zkušený projektant je zárukou minimálních nedostatků co do obsahu nebo formálních náležitostí.

1683891822_1683891821638

Památkáři výměnu oken schválili. Co bude dál?

Nastupuje ta část, kdy si výrobce stavební otvory zaměří a je zadána výroba oken. Zejména u bytových domů je potřeba zajistit prostor, kde bude například kontejner na stará okna a techniku dodavatele. Jde o zábor veřejného prostranství, nejčastěji chodníku, pro který je také nutno získat povolení. I v tomto případě zkušená firma zavčas vše zajistí.


Den D nadešel

Plánování a příprava výměny oken u domu v památkové zóně se často, z důvodu delšího jednání s památkáři, může protáhnout na několik měsíců.
Vlastní výroba a instalace nových oken už probíhá zpravidla hladce.

Co přesně výměna oken znamená? O jaké jde služby?

Jak postupujeme při výměně oken a které práce umíme dodat v Castleokna?

  • Demontáž stávajících oken - jde o první krok v rámci celé akce výměny oken. Svým dlouholetým zaměřením na kastlová a špaletová okna máme bohaté zkušenosti s vyřezáváním starých špalet. Vše realizujeme rychle a s minimálním dopadem na okolí stavebního otvoru. 
  • Očištění okenního otvoru - prostor po odstranění starých výplní je nutné začistit a připravit maximálně rovný povrch pro montáž oken nových. 
  • Usazení nového okna - po usazení a zavážení okna do vodováhy se okno přikotví turbošrouby do ostění a následně se okno po celém obvodu zapění montážní pěnou. V případě požadavku montáže dle ČSN pomocí interiérových a exteriérových pásek je nutné ostění mít připravené na montáž pásek. Tento proces je náročný jak časově, tak technicky. 
  • Zednické práce - po vytvrdnutí pěny se ostění doomítá a zapraví jemnou omítací vrchní omítkou z interiéru. Z exteriéru se spára buď zasilikonuje v případě malé spáry, nebo taktéž doomítá pokud je větší spára jak 1 cm. 
  • Likvidace starých oken - stará okna se vozí do sběrného dvora na ekologickou likvidaci.

Výměna oken, to je několik po sobě jdoucích činností. Vždy si přesně domluvte s dodavatelem, které práce pro vás zajistí a které musíte řešit ve vlastní režii.