Co je potřeba zajistit před výměnou oken

Výměna oken, i při maximálně snaze, naruší chod domácnosti. Mimo toho, že se nám v domě nebo bytě budou pohybovat řemeslníci, je také nutné připravit prostor.

Na co byste neměli před výměnou oken zapomenout:

  • Před oknem zajistěte alespoň dvoumetrový prostor pro snadnou manipulaci. Stejně tak montážníci potřebuji manipulační prostor v okolí okna. 
  • Zajistěte si ochranu nábytku a vybavení pokoje pomocí zakrývací folie. 
  • Nezapomeňte ani na podlahu. Doporučujeme položit na plochu, po které se budou pohybovat řemeslníci pevnější kartonový papír a ten následně zakrýt folií. 
  • Připravit také musíte prostor alespoň o metrové šířce, pokud nebude využívána technika z exteriéru, kudy se budou nosit stará a nová okna.


Jak dlouho trvá výměna špaletových a kastlových oken?

Výměna oken závisí vždy na přípravě a montáži. Z naší vlastní zkušenosti můžeme říci, že u náročnějších špaletových oken, kdy je vyřezáván větší objem materiálu a navazuje následná montáž celé nové špalety, probíhá výměna tak, že první den se okno vybourá a namontuje nové. Poté se udělá hrubé zednické zapravení. Druhý den se namontují parapety a provede vrchní jemná omítka na čisto. Následně se provede konečný hrubý úklid. 

Větrat, větrat a zase větrat

Prostor je připraven, montáž je v plném proudu. O co se dále postarat, aby výsledek byl stoprocentní a bez vad? Pokud jsou součástí výměny oken i další stavební práce, je nutné neustále větrat. A mluvíme tu o intenzivním větrání. Použití ventilačky není v tomto případě dostačující. Je potřeba často větrat plně otevřenými křídly tak, aby relativní vlhkost nepřekročila 60 %. Pokud to není možné docílit větráním opatřete si vysoušeče vzduchu. 

Další doporučení po instalaci a během stavby

Chraňte ovládací prvky oken - Je nutné po celou dobu provádění stavby chránit ovládací prvky a vyhnout se tak poškození.

Olepení prvků vhodnými lepícími páskami a fóliemi - K olepení prvků používejte pouze lepící pásky s UV ochranou, musí být současně vhodné na dřevěné povrchy s povrchovou úpravou akrylátovou barvou ředitelnou vodou. Dále samolepící fólie, jež jsou vhodné na ovládací prvky oken.

Čištění skla - Během stavby je potřeba dávat pozor na poškození skel poškrábáním, rozbitím apod. Nálepky na sklech odstaňte nejdéle do dvou měsíců po montáži prvků. Pokud se tak neučiní může dojít ke zmatnění povrchu a lepidlo může zůstat na skle.

Silikon a jeho čištění - Silikon úplně zatvrdne až za několik týdnů po aplikaci. Z toho důvodu čištění silikonu provádějte nejdříve za 4 týdny po montáži oken. Pozor na rozpouštěcí látky. Používejte jen malé množství saponátu ve vodě.

Čištění dřevěných ploch prvků - Pozor na odstraňování nečistot suchou cestou. Okna čistěte dostatečně navlhčeným hadrem z měkkých vláken. Při tření povrchu suchým hadrem může dojít k poškrábání povrchu.

Během stavby doporučujeme časté větrání!