Jak správně osadit izolační dvojskla?

Mnoho lidí ve snaze minimalizovat tepelné ztráty budovy pořizuje izolační dvojskla. Často však pomíjejí otázku, jak mají být izolační dvojskla správně osazena, aby vyhověla základním principům zateplování. A přesto, že tyto principy jsou všeobecně známé, mnoho montážních firem se dopouští při usazování izolačních dvojskel chyb.


Kde použít izolační dvojsklo?

Základní pravidlo, které v zateplování platí je to, že lépe izolující materiály usazujeme na stranu exteriéru. Logicky tedy i izolační dvojsklo patří na okna z venkovní strany budovy. Díky tomu bude izolační dvojsklo lépe izolovat prostor mezi křídly okna a předejdeme tak rosení okna a stékání vody mezi křídla, což obvykle vede k nežádoucí tvorbě plísní. Umístěním izolačního dvojskla zvenku udržíme také mezi křídly okna vyšší teplotu.

Při umístění izolačních dvojskel se nedoporučují používat distanční rámečky z hliníku nebo plastu. Je také nutné sklo dostatečně zapustit, aby nevznikal tepelný most. Sklo by mělo být s co nejmenším součinitelem U. Nutno je však také zamezit kvalitním zatěsněním prostupování vodní páry do meziskelního prostoru.


Kvalitní zateplení je základ

Aby nám umístění izolačních dvojskel přineslo opravdu dobrý izolační efekt je třeba také myslet na zateplení rámů v oblasti zdiva. Spára v osazení oken by měla být tepelně izolační, vodotěsná a vzduchotěsná. Pokud není toto zatěsnění provedeno kvalitně, budou se tvořit tepelné mosty a docházet ke kondenzaci vody na sklech. Tomu je možné předejít zateplením špalety po celém obvodu, a to i pod parapetním plechem. Tepelná izolace by měla překrývat z části i rám okna, obvykle se doporučuje její tloušťka 3 - 4 cm.

V rámci osazování oken je třeba také zabránit prostupu vodní páry z interiéru do spáry. To se obvykle řeší pomocí utěsňovací pásky, která pod omítkou tvoří parozábranu. Zvenku má pak odlišný typ utěsňovací pásky funkci paropropustnou, má tedy odvádět vodu ze spáry, ale současně bránit průniku vody z vnějšku do spáry.


Pořídili jste si okna s izolačním dvojsklem? Zkontrolujte si jejich technologicky správné provedení a nepodceňte kvalitní montáž. Technologické vlastnosti vaší stavby vám to zcela jistě vrátí.